Giới thiệu về Keyframe Training

Với mô hình Studio Training đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp đào tạo 100% thực hành. Đến nay Keyframe Training đã phát triển và trở thành Trường đào tạo Thiết Kế Video đầu tiên đào tạo chính quy chuyên viên Thiết Kế Video hệ Trung Cấp 2 năm.