Giới thiệu về Keyframe Training

Keyframe Multimedia School

Trường học mỹ thuật multimedia

Tiên phong ứng dụng mô hình đào tạo Studio Training giúp học viên chọn và học những môn học cần thiết phát triển kỹ năng & nghề nghiệp. Với phương pháp đào tạo 100% thực hành, 100% giảng viên đang là những Artist, Designer thành công trong ngành, kiến thức thực tiễn và có tính ứng dụng cao.

Tại sao lại có tên là Keyframe?

+ Trong thế giới Đồ Họa Máy Tính, Keyframe chính là điểm khởi nguồn của mọi chuyển động. Để có bất kỳ chuyển động nào thì chúng ta cần phải đặt một Keyframe đầu tiên (Set Key) lưu lại vị trí và thời gian của đối tượng đồ họa, từ đó chương trình đồ hoạ sẽ tạo ra chuyển động bằng cách nối 2 vị trí và thời gian đó lại với nhau.

+ Nguyên tắc tạo nên chuyển động cũng chính là nguyên tắc tạo nên thành công dành cho học viên Keyframe. Để chạm được thành công học viên cần được định hướng rất rõ đích đến. Sau đó, bằng sự nỗ lực học tập và rèn luyện sẽ nối kết học viên từ vạch xuất phát đến điểm thành công. Tại Keyframe, chúng tôi mong muốn giúp các học viên của mình đặt những Keyframe đầu tiên cho thành công trong nghề nghiệp sau này.

Sứ mệnh: 

+ Keyframe mang đến những kiến thức và khóa học chất lượng với chi phí hợp lý để nâng cao tầm vóc ngành công nghiệp thiết kế đồ họa Việt Nam, giúp họa sĩ đồ họa Việt Nam có thể canh tranh với thị trường thế giới.

+ Keyframe mang đến kiến thức về ngành nghề thiết kế đồ họa phù hợp với thanh niên Việt Nam, giúp phát triển tiềm năng, tạo giá trị cho xã hội và đóng góp cho sự phát triển đất nước.