QD10-02-09102018-Quy định về thư viện video bài giảng online

  1. Keyframe sở hữu bản quyền tuyệt đối với những video bài giảng cung cấp trên hệ thống Keyframe. Mọi hành vi sao chép, phát tán và phổ biến những video này không thông qua Keyframe đều là trái pháp luật và vi phạm luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Quốc Tế. Keyframe có quyền khởi kiện cá nhân hoặc tập thể vi phạm nếu có hành vi gây hại đến lợi ích và uy tín của Keyframe.
  2. Keyframe tuyệt đối nghiêm cấm các hình thức chia sẻ, trao đổi, chuyển nhượng tài khoản cho đối tượng khác sử dụng. Nếu phát phát hiện trường hợp vi phạm, Keyframe có quyền đóng băng vĩnh viễn tài khoản vị phạm mà không cần báo trước.
  3. Thư viện video bài giảng online được hỗ trợ khi học khóa học offline có sứ mệnh hỗ trợ cho học viên Keyframe ôn tập kiến thức khi vắng học.
  4. Một số các khoá học có hỗ trợ video bài giảng online sẽ được thông tin trong bài giới thiệu khoá học khi tuyển sinh, Một số khoá học không có video bài giảng sẽ không được hỗ trợ. (Chi tiết về video bài giảng online sẽ được học vụ Keyframe phổ biến đến học viên vào đầu mỗi khoá học).
  5. Video bài giảng online được cung cấp cho học viên thông qua tài khoản của học viên trên website www.keyframe.vn.
  6. Video bài giảng online có thời hạn tùy theo khóa học (Sau khi hết thời hạn video bài giảng sẽ tự xoá khỏi tài khoản học viên).
  7. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, xin liên hệ học vụ tại Keyframe qua email: Support@keyframe.vn