Quy định về bản quyền & tác quyền

Giáo trình các khoá học tại Keyframe (bao gồm lý thuyết văn bản, slide hình ảnh, video, audio...) thuộc quyền sở hữu của Keyframe và giảng viên Keyframe. Mọi hình thức sao chép và sử dụng giáo trình các khoá học tại Keyframe với mục đích đào tạo, giảng dạy ở nơi khác dù là thương mại hay phi lợi nhuận mà không được sự đồng ý của Keyframe bằng văn bản đều là bất hợp pháp. Keyframe có quyền khiếu kiện và yêu cầu bồi thường nếu sự việc gây ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích và hoạt động của Keyframe.

Khi tham gia lớp học, học viên sẽ được cung cấp các dữ liệu / tài nguyên để hỗ trợ thực hành. Keyframe khuyến khích học viên chỉ sử dụng cho mục đích rèn luyện, không nên upload hay sử dụng những tài nguyên đó cho mục đích thương mại.

Khi học tại Keyframe là học viên đã đồng ý cho Keyframe sử dụng tác phẩm, sản phẩm được thực hiện trong quá trình học tập và tác phẩm cuối khoá để phục vụ cho công tác giới thiệu, quảng cáo, PR, Marketing khoá học tại Keyframe.