Quy định học tập tại Keyframe

Quy định về học tập và chứng chỉ

  • Học viên cần tham gia học (Điểm danh) tối thiểu từ 70% số lượng buổi học của lớp học.
  • Học viên cần hoàn thành dự án cuối khóa có điểm từ 5 trở lên.
  • Học viên cần đạt điểm trung bình các cột điểm bài tập trong lớp học từ 5 điểm trở lên.

Quy định về bản quyền và tác quyền

  • Giáo trình các khoá học tại Keyframe (bao gồm các tài nguyên: văn bản, slide, hình ảnh, video, audio...) thuộc quyền sở hữu của Keyframe và giảng viên Keyframe. Mọi hình thức sao chép, sử dụng giáo trình các khoá học tại Keyframe với mục đích đào tạo, giảng dạy ở nơi khác dù là thương mại hay phi lợi nhuận mà không được sự đồng ý của Keyframe bằng văn bản đều là bất hợp pháp. Keyframe có quyền khiếu kiện và yêu cầu bồi thường.
  • Khi học tại Keyframe, học viên sẽ được cung cấp các dữ liệu/ tài nguyên để hỗ trợ thực hành có tính riêng tư. Keyframe khuyến khích học viên chỉ sử dụng cho mục đích rèn luyện, không upload hay sử dụng những tài nguyên đó cho mục đích thương mại.
  • Khi học tại Keyframe là học viên đã đồng ý cho Keyframe sử dụng tác phẩm, sản phẩm được thực hiện trong quá trình học tập và tác phẩm cuối khoá để phục vụ cho công tác trưng bày, giới thiệu, quảng cáo khoá học tại Keyframe.