Khoá học Online có được tương tác với giảng viên không?

Khoá học Online tại Keyframe là hình thức tực học thông qua thư viên bài giảng video Online, khoá học không hỗ trợ tương tác hay đặt câu hỏi cho giảng viên.

Nếu học viên có câu hỏi, hãy đặt cho Admin qua email Support@keyframe.vn. Kỹ thuật Keyframe sẽ hỗ trợ học viên của mình nhanh nhất có thể.

Chúng tôi đề xuất học viên của mình hãy tham gia khoá học Offline hoặc Livestream nếu có điều kiện, cả 2 khoá học này sự tương tác với giảng viên và hỗ trợ sau khoá học đều được tối ưu cho quyền lợi của học viên.