Quy định về bảo lưu khoá học

Quy định bảo lưu khoá học chỉ áp dụng cho hình thức học OFFLINE
  1. Học viên được QUYỀN CHUYỂN SANG LỚP CÓ LỊCH KHAI GIẢNG KHÁC (cùng chủ đề & nội dung) khi thông báo cho Keyframe trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 5 NGÀY. Những yêu cầu chuyển sang lớp có lịch khai giảng khác không đáp ứng quy định sẽ không được xử lý và có thể chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.
  2. Học viên được YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC một lần duy nhất (có thời hạn 1 năm) khi học chưa quá 2/3 khóa học với PHÍ BẢO LƯU là 30% học phí khoá học. (xem hướng dẫn thủ tục bảo lưu khoá học hoặc liên hệ hotline (028)39972268 | 0979106109 | 0778478568  để được hướng dẫn)
  3. Học viên sẽ bắt đầu khoá học bảo lưu từ buổi mà học viên xác nhận với trung tâm. Nếu học viên muốn học lại từ đầu khoá vui lòng hoàn thành bổ sung là 50% học phí (đã cộng gộp với phí bảo lưu)
  4. Lịch học tiếp theo của học viên sau khi BẢO LƯU sẽ do trung tâm thông báo với học viên. Nếu thời gian học không phù hợp học viên có thể trao đổi lại với trung tâm để thống nhất lịch học phù hợp.
  5. Học viên bảo lưu được hưởng các dịch vụ và lợi ích từ trung tâm như học viên bình thường (ngoại trừ quyền bảo lưu khoá học).
  6. Học viên bảo lưu vẫn phải làm bài tập và dự án cuối khoá để nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
  7. Học viên bảo lưu sau khi học khóa mới vẫn được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và được phần thưởng khoá học (nếu đạt tiêu chuẩn)