Quy định của ống heo khi tham gia lớp học

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CỦA ỐNG HEO ĐỂ KHÓA HỌC THÀNH CÔNG

HỌC VIÊN:

1. Học viên đi học trễ - thầy cô đợi: Nuôi heo 10.000đ

2. Học viên không làm bài tập - thầy cô buồn: Nuôi heo 10.000đ

3. Học viên vắng học - thầy cô lo: Nuôi heo 20.000đ 

4. Làm bài tập về nhà post lên Group để giảng viên góp ý và sửa bài giúp bạn tiến bộ và bạn cùng lớp có thể học hỏi lẫn nhau

5. Không nghỉ quá 3 buổi, nếu nghỉ quá 3 buổi cần thông báo với giảng viên và Keyframe để sắp xếp kiến thức hỗ trợ.

6. Mỗi khóa học đều có một Group hỗ trợ, vì vậy hãy tham gia vào group để được hỗ trợ và hưởng quyền lợi của mình tại Keyframe

GIẢNG VIÊN: 

1. Đi trễ - làm học trò lo: Nuôi heo 20.000đ =)) 💸 

2. Cho lớp nghỉ đột xuất - làm học trò có cơ hội chây lười: Nuôi heo 40.000đ =)) 💸 

P/s: Heo sẽ được thịt để lớp ăn chơi, đập phá vào cuối khoá, hoặc bất kỳ lúc nào chúng ta có hứng ăn chơi