Hướng dẫn hoàn tiền khoá học online

Học viên được quyền yêu cầu hoàn trả học phí trong vòng 1 giờ (hay 60 phút) kể từ khi kích hoạt khoá học online. Mọi yêu cầu hoàn trả học phí sau 1 giờ đầu tiên tính từ khi học viên nhận khoá học online sẽ không được giải quyết hoàn tiền.

- Sau khi được kích hoạt khoá học, nếu không hài lòng thì học viên cần thông báo hoàn trả khoá học trong vòng 1 giờ đồng hồ (tương đương 60 phút) đến hotline: 0939478568

- Học vụ Keyframe sẽ tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết.

- Sau khi yêu đầu được chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn trả lại học phí (thông qua chuyển khoản ngân hàng) trong vòng 2 ngày.