Giá trị bằng cấp tại Keyframe

- Keyframe cấp chứng chỉ xác nhận đối với học viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành khoá học ngắn hạntrung hạn tại Keyframe (Chứng chỉ này không có giá trị quốc gia) (Xem quy định hoàn thành và cấp chứng chỉ khoá học)

- Keyframe và trường Trung cấp Nhân Lực Quốc Tế  cấp bằng Trung Cấp Chính Quy cho học viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành chương trình học Chuyên Viên Thiết Kế Video 2 năm tại Keyframe (Bằng Trung Cấp Chính Quy do Bộ LDTBXH cấp có giá trị Quốc Gia)

- Keyframe không cấp chứng chỉ đối với học viên tham gia khoá học OnlineThư viện bài giảng Online.