Giá trị bằng cấp tại Keyframe

- Keyframe cấp chứng chỉ đối với học viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành khoá học ngắn hạntrung hạn (Offline/ Remote Teaching) tại Keyframe (Chứng chỉ này có giá trị xác nhận đã hoàn thành học tại Keyframe) (Xem quy định hoàn thành và cấp chứng chỉ khoá học)

- Keyframe và trường Trung cấp Nhân Lực Quốc Tế cấp bằng Trung Cấp Chính Quy cho học viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành chương trình học Chuyên Viên Thiết Kế Video 2 năm tại Keyframe (Bằng Trung Cấp Chính Quy do Bộ LDTBXH cấp có giá trị Quốc Gia)

- Keyframe không cấp chứng chỉ đối với học viên tham gia khoá học qua VideoThư viện bài giảng Video Online.