Các hình thức ưu đãi học phí

Hạng mục giảm Mức giảm
Đăng ký sớm - Giảm 5%
Đăng ký nhóm trên 2 người - Giảm 5%
Học viên khuyết tật - Giảm 5%
Học viên cũ - Giảm 2% - 10%
Đăng ký gói combo 2 khóa học - Giảm 5%
Đăng ký gói combo 3 khoá học - Giảm 15% + Tặng balo Keyframe
Đăng ký gói combo 4 khoá học trở lên - Giảm 20% + Tặng balo Keyframe

* Lưu ý:
- Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau. 

- Các gói combo trên 3 khoá học không áp dụng hình thức đăng ký sớm.