Hướng dẫn bảo lưu khoá học offline

Để bảo lưu khoá học tại Keyframe học viên cần thoả điều kiện:

  1. Học viên chưa học quá 2/3 khoá học.
  2. Đây là lần bảo lưu đầu tiên của khoá học bạn muốn bảo lưu.

Học viên cần gửi mail yêu cầu bảo lưu đến email: Support@keyframe.vn

Với tiêu đề:

  • Thư xin bảo lưu khoá học + Mã khoá học bạn đang tham gia.

Nội dung:

  • Họ tên học viên
  • Khoá học đang tham gia.
  • Giảng viên giảng dạy.
  • Lý do bảo lưu khoá học.
  • Tôi đã đọc và đồng ý với quy định bảo lưu khoá học và sẽ hoàn thành thêm phí bảo lưu là 30% học phí khoá học Tôi đang tham gia.
  • Mong muốn được tiếp tục học + thời gian bạn muốn tiếp tục.